O NÁS

Všetky aktivity našej spoločnosti sa sústredia na to najdôležitejšie, plniť priania klientov.


Naša spoločnosť PPJ group, s.r.o. sa zaoberá  celoročnou údržbou trávnatých plôch, záhrad a verejnej zelene, profesionálnou dezinfekciou, dezinsekciou a 
deratizáciou.

Zároveň sa zaoberáme vypratávaním nebytových a bytových priestorov, povál, pivníc a iných objektov, špeciálnym čistením objektov, ktoré sú kontaminované exkrementami zvierat, vtákov, prípadne uhynutými zvieratami.

Ponúkame komplexné riešenia v boji proti nalietavajúcemu a dosadajúcemu vtáctvu a to montážami hrotových systémov a montážami ochranných sietí.