DDD SLUŽBY

ODBORNE, DISKRÉTNE A RÝCHLO

Vás zbavíme hlodavcov, hmyzu a holubov. Používame najmodernejšie vysokoúčinné prípravky.

DERATIZÁCIA

je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Ochranná deratizácia:

Je to preventívno-represívne opatrenie povinné zo zákona,
2 krát ročne (jar, jeseň) ho vyhlasujú orgány samosprávy.

Obsahuje:

 • monitoring, kladenie návnad a nástrah proti hlodavcom na vhodné miesta v budovách
 • odvoz a likvidáciu uhynutých jedincov

DEZINSEKCIA

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov.

Dezinsekciu vykonávame v:

 • priemyselných a obchodných priestoroch
 • školách a internátoch
 • hoteloch a v ubytovniach
 • bytoch a domoch
 • skladoch jedla a krmív
 • reštauráciách a jedálňach

DEZINFEKCIA

je činnosť alebo proces, ktorého cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch.

Dezinfekciu vykonávame v:

 • potravinárskych a stravovacích prevádzkach
 • zdravotníckych zariadeniach
 • verejných zariadeniach

 • poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby

 • verejných dopravných prostriedkoch

 • pivniciach a suterénoch po zatopení